Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току јула  релизовао акцију  којом је материјално подржао породице са децом и младима са сметњама у развоју и инвалидитетом / деца и омладина до 26 година живота/ а која су остварила право на увећани...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Сарадња центра за социјални рад и купалишта у Општини Бачки Петровац

И ове године на иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2024.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на увећани додатак за негу и помоћ...

opširnije
Сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад

Сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад

Дана 13.04.2024. године релизована је сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад општине Бачки Петровац. Група омладинаца Баптистичке цркве у Лученцу, Словачка Република је старијем једночланом домачинству, материјално угроженом својим...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

У заједништву заједнице је снага

На иницијативу удрижења жена из Кулпина, центар за социјални рад се укључио у акцију хуманитарног каратера. Наиме удружење је организовало  и у току фебруара хуманитарни базар на којем су продавали своје рукотворине и кулинарске специјалитете. На предлог центра...

opširnije
ДАРИВАЊЕ  У  ВРЕМЕ  ПРАЗНИКА

ДАРИВАЊЕ У ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

На позив друштвeнe фejзбук групe „Mame Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“ центар за социјални рад у сарадњи са ООЦК Бачки Петровац је учестваво у подели празничних пакетића за децу из материјално угрожених породица и деци без родитељског старања. Укупно је обезбеђено и...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

У циљу зaдoвoљeњa eгзистeнциjaлних пoтрeбa кao пoдршкa и пoмoћ пoрoдицaмa зa прeвaзилaжeњe прeдстojeћeг зимскoг пeриoдa Цeнтaр зa сoциjaлни рaд oпштинe Бaчки Пeтрoвaц je током дeцeмбрa  рeaлизoвao веж традиционалну акцију, дoдeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи. Циљнe...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Сарадња центра за социјални рад са медијима

Анализом рада  претходних година центар за социјални рад је утврдио потребу и значај да о свом раду, поступањима и надлежностима информише јавност путем медија, како писаних тако и електронских. Према претходно сачињеном Плану сарадње са медијима  у...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

ПОРОДИЦЕ СА ДЕЦОМ ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ФОКУСУ ЗАЈЕДНИЦЕ

Центар за социјални рад у сарадњи са локалном самоуправом је током октобра релализовао две акције материјалне подршке породицама са децом из система социјалне заштите.  Деци из породица корисника права на новчану социјалну помоћ је препозната потреба за подршком...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Сарадња центра за социјални рад и купалишта у Општини Бачки Петровац

И ове године иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2023.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на додатак за негу и помоћ другог лица,...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Сарадња Центра за социјалани рад и ООЦК Бачки Петровац

Центар за социјални рад и ООЦК Бачки Петровац у току јуна поделили су социјално угроженим породицама, корисницима новчане социјалне помоћи, корисницима права на додатак за помоћ и негу другог лица који су то право остварили преко социјалне заштите и корисницима...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Јединствено управно место – ефикасније остваривање права из области социјалне заштите

Центар за социјални рад општине Бачки Петртовац је дана 14.06.2023. године потписао споразуме  о заједничком поступању ради ефикаснијег остваривања права из области социјалне заштите кроз формирање јединствениог управног места, са Општинском управом Бачки...

opširnije
Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Dana, 05.06.2023. godine centar za socijalni rad je uručio materijalnu pomoć Sigurnoj ženskoj kući u Novom Sadu u vidu sredstava za higijenu, slatkiša, odevnih predmeta, obuće i dugih svakodnevnih stvari za zadovolјenje osnovnih potreba odraslih i dece. Donacija je...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

СОЛИДАРНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ 2

На иницијативу грађана Кулпина успостављена је сарадња са центром за социјални рад са циљем подршке старачким самачким породицма за превазилажење предстојећег зимског периода. На хуманитарном бођићном Базару који је одржан 23. 12. 2022. године у центру Кулпина,...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

ХУМАНОСТ У ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

На позив друштвeнe фejзбук групe „Mame Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“ центар за социјални рад у сарадњи са ООЦК Бачки Петровац је учестваво у подели празничних пакетића за децу из материјално угрожених породица и деци без родитељског старања. Укупно је обезбеђено и...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Солидарност заједнице

На иницијативу грађана Кулпина успостављена је сарадња са центром за социјални рад са циљем подршке старачким самачким породицма за превазилажење предстојећег зимског периода. На хуманитарном Базару који је одржан 29. 10. 2022. године у центру Кулпина, обезбеђена су...

opširnije
Iz dnevnika kreativnosti centra za socijalni rad

Iz dnevnika kreativnosti centra za socijalni rad

U okviru dečije nedelјe, 07.10.2022.g. predstavnici centra za socijalni rad, v.d.direktorka Bilјana Drakulić, i Valeria Potfaj Fabian, pedagog, voditelј slučaja, posetili su Udruženje roditelјa dece sa posebnim potrebama „MY“ u Bačkom Petrovcu. U neposrednom razgovoru...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Humanost i solidarnost – snage zajednice

Centar za socijalni rad je krajem avgusta pokrenuo u saradnji sa društvenom grupom fejzbuk „Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke“ akciju pomoći i podrške materijalno, stambeno ugroženoj porodici sa malom decom iz naše zajednice. Zahvaljujući velikom odzivu članova ove...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Подршка деци у школовању из материјално угрожених породица

Центар за социјални рад   је  током септембра реализовао,  традиционалну акцију поделе једнократне новчане помоћи породицама  са децом школског узраста које су оствариле право на новчану социјалну помоћ у систему социјалне заштите. Једнократна...

opširnije
Saradnja Centra za socijalni rad i OOCK Bački Petrovac

Saradnja Centra za socijalni rad i OOCK Bački Petrovac

U nameri ostvarivanja opšteg cilja da se deca osnažuju u odrastanju za samostalan život, kroz podizanje njihovih sopstvenih kapaciteta, 8 /osmoro/ dece iz socijalno ugroženih porodica opštine Bački Petrovac, porodica koje su ostvarile pravo na  novčanu socijalnu...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Prezentacija usluge lični pratilac u opštini Bački Petrovac

Dana, 01.06.2022.g. u Bačkoj Palanci  održana je tribina pod nazivom „ Prezentacije lokalne usluge u socijalnoj zaštiti lični pratilac„ u organizaciji Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka. Aktivno učešće u tribini uzeo je centar za socijalni rad opštine...

opširnije
Отворена врата хранитељства

Отворена врата хранитељства

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току 2022. године домаћин реализације активности „Отворена врата хранитељства“ у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.  Наведена активност је намењена хранитељима са територије општина...

opširnije

Humanost za vreme darivanja iz dana u dan 2

Centar za socijalni rad i ove godine je prihvatio poziv bajkera opštine Bački Petrovac za saradnju koji su za decu naše opštine obezbedili 117 paketića. Paketići su uručeni deci iz materijalno ugroženih porodica ,članovima Udruženja roditelja dece sa posebnim...

opširnije
Humanost za vreme darivanja iz dana u dan

Humanost za vreme darivanja iz dana u dan

I ove godine na inicijativu društvene fejzbuk grupe „Mame Petrovčanky – Mame Petrovčanke“,  u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Bački Petrovac podelјeno je  54 božićnih, novogodišnjih paketića za decu iz materijalno ugroženih porodica u opštini...

opširnije
HUMANOST U VREME DARIVANјA

HUMANOST U VREME DARIVANјA

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac u saradnji sa JKP “Komunalac“Bački Petrovac“ i Udruženjem građana „Jedni za druge uvek tu“ Kragujevac, ispostava Bački Petrovac, koji su obezbedili praznične paketiće za decu sa smetnjama u razvoju a koja su ostvarila...

opširnije

И ове године топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

У циљу зaдoвoљeњa eгзистeнциjaлних пoтрeбa кao пoдршкa и пoмoћ пoрoдицaмa зa прeвaзилaжeњe прeдстojeћeг зимскoг пeриoдa Цeнтaр зa сoциjaлни рaд oпштинe Бaчки Пeтрoвaц je у тoку дeцeмбрa  рeaлизoвao дoдeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи. Циљнe групe  кoрисникa...

opširnije

Подршка деци из материјално угрожених породица

Центар за социјални рад   је  током септембра реализовао,  традиционалну акцију поделе једнократне новчане помоћи породицама  са децом школског узраста које су оствариле право на новчану социјалну помоћ у систему социјалне заштите. ...

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

Подршка породицама – Сарадња центра за социјални рад и купалишта у општини Бачки Петровац

Иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2021.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју прихватила су сва општинска купалишта. Купалишта „Оаза“ МБ Гложан и...

opširnije

Потписан споразум о сарадњи између ЦСР Бачки Петровац и Филозофског факултета у Новом Саду

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац поптписао је Споразум о сарадњи са Филозофским факултетом у Новом Саду. Споразум омогућава студентима који се школују на овој високошколској установи на смеру за социјални рад да обављају стручну праксу у нашој установи....

opširnije
Подршка породицама са децом и младима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пoштoвaни грaђaни, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe рaд приjeмнe кaнцeлaриje Цeнтрa зa сoциjaлни рaд пoрeд редoвнoг рaдa у прoстoриjaмa Цeнтрa зa сoциjaлни рaд у Бaчкoм Пeтрoвцу, oбaвљaти и у oстaлим мeстимa oпштинe , oд мaja 2021.г. Кaкo би вaм инфoрмaциje o  прaвимa и...

opširnije
Aкциja пoдeлe пaкeтићa зa дeцу из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa

Aкциja пoдeлe пaкeтићa зa дeцу из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa

Нa инициjaтиву друштвeнe фejзбук групe „Mamy Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“,  a у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд oпштинe Бaчки Пeтрoвaц пoдeљeнo je  50 бoжићних, нoвoгoдишњих пaкeтићa зa дeцу из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa у oпштини Бaчки Пeтрoвaц....

opširnije

Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

У циљу задовољења егзистенцијалних потреба као подршка и помоћ породицама за превазилажење предстојећег зимског периода Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току децембра реализовао доделу једнократне новчане помоћи. Циљне групе корисника су породице са...

opširnije
Обележавање месеца старијих – посета најстаријим грађанима у њиховим домовима

Обележавање месеца старијих – посета најстаријим грађанима у њиховим домовима

Дана, 19.10.2020. г. Центар за социјални рад у сарадњи са Општином Бачки Петровац и службом  “Кућна нега и помоћ у кући” реализовао је акцију у оквиру обележавања месеца старијих. Председница општине Јасна Шпрох, директорка центра за социјални рад Биљана Дракулић...

opširnije
Хуманитарна акција за предстојећи зимски период

Хуманитарна акција за предстојећи зимски период

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац наставља своју сарадњу са удружењима грађана на територији општине у оквиру хуманитарних акција. Удружење жена Кулпина, удружење особа за инвалидитетом “Загрљај“ као и група младих жена из Кулпина је дана...

opširnije
И ове године није изостала подршка за школовање деце из материјално угрижених породица

И ове године није изостала подршка за школовање деце из материјално угрижених породица

Центар за социјални рад је током септембра реализовао, традиционалну акцију поделе једнократне новчане помоћи породицама са децом школског узраста које су оствариле право на новчану социјалну помоћ у систему социјалне заштите. Једнократна новчана помоћ по детету је...

opširnije
Радни састанак Центра за социјални рад и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

Радни састанак Центра за социјални рад и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

Дана, 28.09.2020. године у просторијама центра за социјални рад општине Бачки Петровац одржан је радни састанак са супервизоком, Весном Аничић и саветницом за породични смештај Џингурски Иваном из Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Разговарано је о...

opširnije
За безбрижније одрастање мале деце у социјално угроженим породицама

За безбрижније одрастање мале деце у социјално угроженим породицама

Традиционална сарадња Центра за социјални рад и групе на друштвеној мрежи фацебоок Мамy Петровчанкy - Маме Петровчанке и ове године се наставља. За безбрижније одрастање  примерену бригу мале деце у социјално угроженим породицама „маме“ су обезбедиле  путем...

opširnije
Сарадња центра за социјални рад општине Бачки Петровац и Екуменске хуманитарне организације из Новог Сада

Сарадња центра за социјални рад општине Бачки Петровац и Екуменске хуманитарне организације из Новог Сада

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац и Екуменска хуманитана организација из Новог Сада за лепшу школску годину обезбедили су  и поделили нове школске торбе и пригодне школске пакета за децу ромске заједнице узраста од 1. – 4. разреда основне школе а...

opširnije
И ове године није изостала подршка за школовање деце из материјално угрижених породица

Подршка најугроженијем становништву

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом из Новог Сада, током јуна, реализовао је акцију поделе 300 пакета  грађанима општине Бачки Петровац. Осим материјално угрожених породица из система социјалне...

opširnije
Конвенција о правима детета – Свако дете рођењем има право на живот. (чл.6.)

Конвенција о правима детета – Свако дете рођењем има право на живот. (чл.6.)

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току јула релизовао превентивну активност која се односи на садржај одговорног родитељства, могућности свих система у пружању  помоћи и подршке одговорном родитељству. Превентивна активност се релизовала путем...

opširnije
Помоћ и подршка материјално најугроженом становништу за време епидемије вирусом ЦОВИД – 19

Помоћ и подршка материјално најугроженом становништу за време епидемије вирусом ЦОВИД – 19

Центар за социјални рад је у току трајања ванредног стања услед епидемије вирусом Цовид -19  у Републици Србији, корисницима новчане социјалне помоћи, релизовао доделу једнократне новчане помоћи.  Помоћ су добиле 74 породице, корисници новчане социјалне...

opširnije
Izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa

Izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, po ovlašćenju predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, tokom vanrednog stanja, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontrolisaće i vršiće izdavanje dozvola za kretanje u vreme...

opširnije

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Besplatna pravna pomoć

Otkrijte unapređenu „HaloBeba“ aplikaciju