Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току јула  релизовао акцију  којом је материјално подржао породице са децом и младима са сметњама у развоју и инвалидитетом / деца и омладина до 26 година живота/ а која су остварила право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Помоћ је додељена у виду једнокране новчане помоћу у износу од 12.000 динара по појединцу, намењена је за рехабилитацију, специјалистичке прегледе и  третмане деце са циљем унапређења њиховог раста и развоја и побољшања квалитета живота. Акцијом је обухваћено 32 деце и омладине породица, средства од 384.000 динара обезбеђена су из буџета општине Бачки Петровац.

            Уназад три године Општина Бачки Петровац подржава породице кроз обезбеђивање средстава за ову намену.