Програм рада

Програм рад ЦСР 2023 година Одлука УО План рада ЦСР 2023 година Програм рад ЦСР 2024 година Одлука УО План рада ЦСР 2024 година Сагласност СО Бачки Петровац...

Извештаји

Извештај о раду ЦСР 2021 година Одлука о УО и НО извештај о раду 2021 Извештај о раду ЦСР 2022 година Одлука о УО и НО извештај о раду 2022 Извештај о раду ЦСР 2023 година Одлука о УО и НО извештај о раду...

Информатор о раду

Информатор центра за социјални рад Бачки Петровац Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2021. годину Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2020. годину Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки...

Организација

У Центру за социјални рад општине Бачки Петровац вршење послова се организује у оквиру једне организационе јединице коју сачињавају сви запослени стручни радници на пословима водитеља случаја и управно правним пословима. У Центру се образују стална и повремена стручна...

Делатност

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица социјалне искључености....