Програм рада

Програм рад ЦСР 2023 година Одлука УО План рада ЦСР 2023 година  

Извештаји

Извештај о раду ЦСР 2021 година Одлука о УО и НО извештај о раду 2021 Извештај о раду ЦСР 2022 година Одлука о УО и НО извештај о раду 2022...

Информатор о раду

Информатор центра за социјални рад Бачки Петровац Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2021. годину Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2020. годину Информатор о раду Центра за социјални рад Општине Бачки...

Организација

У Центру за социјални рад општине Бачки Петровац вршење послова се организује у оквиру једне организационе јединице коју сачињавају сви запослени стручни радници на пословима водитеља случаја и управно правним пословима. У Центру се образују стална и повремена стручна...

Делатност

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица социјалне искључености....