И ове године иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2023.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на додатак за негу и помоћ другог лица, прихватила су сва општинска купалишта. Купалишта „Оаза“ МБ Гложан и ПД“Маглић“ Базени  породице могу да користе током целе сезоне док је коришћење садржаја Аква парка“Петроленд“ омогућено породицама један  пут у сезони.  Акцијом је обухважено 26 породица, односно 96 њихових чланова.

Наше мало њима значи много, хвала на показаном друштвено одговорном пословању и препознавању значаја потребе подршке  породицама. Центар за социјални рад ће и даље својим иницијативама и предлозима развијати  солидарност и  алтруизам  у својој  локалној заједници.