Центар за социјални рад у сарадњи са локалном самоуправом је током октобра релализовао две акције материјалне подршке породицама са децом из система социјалне заштите.

 Деци из породица корисника права на новчану социјалну помоћ је препозната потреба за подршком у набавци школске опреме и прибoра те је у те сврхе за свако дете за наступајућу школску 2023/2024 годину обезбеђено 8.000,00 динара . Право је остварило 28 деце а средства су обезбеђена из буџета општине у износу од 224.000,00 динара. 

            Друга акција материјалне подршке је намењена је   деци до навршене 18. године живота са сметњама у развоју и инвалидидтетом, из оквира признатог права на додатак за помоћ и негу дугог лица, а услед чињиенице и потребе за интезивним третманима и рехабилитацијом. Износ материјалне подршке износи 10.000,00 динара за свако дете. Средства у износу од 190.000,00 динара обезбеђена из буџета општине.