Центар за социјални рад општине Бачки Петровац поптписао је Споразум о сарадњи са Филозофским факултетом у Новом Саду. Споразум омогућава студентима који се школују на овој високошколској установи на смеру за социјални рад да обављају стручну праксу у нашој установи. На овај начин студенти и студенткиње имају могућност да се  непосредно упознају са надлежностима и делокругом рада центра за социјални рад, да се припреме за рад и да стекну и усвоје практична знања и вештине које ће им користитити у даљем професионалном раду.

Захваљујемо се Филозофском факултету на указаном поверењу и оцени да смо установа која има потенцијала да студентима пружи могућност професионалног и академског усавршавања.

Исказујемо част што на овај начин постајемо део заједнице која обликује будуће социјалне раднике.