Центар за социјални рад општине Бачки Петровац и Екуменска хуманитана организација из Новог Сада за лепшу школску годину обезбедили су  и поделили нове школске торбе и пригодне школске пакета за децу ромске заједнице узраста од 1. – 4. разреда основне школе а чије породице се налазе у систему социјалне заштите кроз остварено право на новчану социјалну помоћ.

Осим ове акције сарадња центра и ЕХО -е се наставља кроз  припрему акције, поделе пакета хране и хигијене чија реализација се очекује током септембра и октобра. Пакети ће бити додељени породицама које су оствариле право на новчану социјалну помоћ као и самачким, старачким домаћинствима, које су оствариле право на субвенционисање накнаде за комуналне услуге. Акцијом ће бити обухваћено преко 90 породица у општини Бачки Петровац.