У циљу задовољења егзистенцијалних потреба као подршка и помоћ породицама за превазилажење предстојећег зимског периода Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току децембра реализовао доделу једнократне новчане помоћи.

Циљне групе корисника су породице са децом, старачка самачка домаћинства без породичних подршки, једночлане породице којима је утврђена радна неспособност услед болести, а немају подршке од стране другог члана домаћинства, породице корисника права на комуналне субвенције. Породице које су обухваћене акцијом налазе се у систему социјалне заштите кроз остварено право на новчану социјалну помоћ и права на комуналне субвенције. Акцијом је обухваћено 66 породица, 24 породице са децом, 23 породице самачких, старачких домаћинстава без породичних подршки, 3 једночлане породице са утврђеним радном неспособношћу а које немају подршку другог члана домаћинства и 16 породица које су оствариле право на комуналне субвенције по основу најнижих пензија . Породица је опремила износ средстава од 6.000 динара. Новчана средства за ову акцију у износу од 396.000,00 динара планирано су и обезбеђена из буџета општине Бачки Петровац.