Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току 2022. године домаћин реализације активности „Отворена врата хранитељства“ у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.  Наведена активност је намењена хранитељима са територије општина Бачки Петровац, Бач, Бачка Паланка, Тител и Врбас.

Кроз осам радионица у току 2022. године, са различитим актуелним темaма у одрастању деце и младих, обогаћују се знања и вештине хранитеља и пружа подршка у свакодневном њиховом животу у раду са децом на породичном смештају.  Радионице се одржавају у просторијама Клуба у Дому здравља Бачки Петровац.  Дана  03. марта 2022. године одржана је радионица  на тему „Самоповређивање деце и младих“ коју је одржала Др.сци Јасмина Марковић.