Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је у току јула релизовао превентивну активност која се односи на садржај одговорног родитељства, могућности свих система у пружању  помоћи и подршке одговорном родитељству. Превентивна активност се релизовала путем промотивног материјала, плаката и флајера који су дистрибуирани, на значајним и френкветним местима у односу на кретање грађанства. Осим промотивног материјала, обављен је и разговор, на поменуте теме, са новинарком недељника на совачком језику Хлас људу.  Активности су релизоване у сарадњи са Домом здравља Бачки Петровац, и то пре свега са гинеколошком, педијатријском и патронажном службом.