У Центру за социјални рад општине Бачки Петровац вршење послова се организује у оквиру једне организационе јединице коју сачињавају сви запослени стручни радници на пословима водитеља случаја и управно правним пословима.

У Центру се образују стална и повремена стручна тела:

 • колегијум службе
 • стална комисија органа старатељства
 • стручни тим

в.д. Директора:

Биљана Дракулић, дипломирани психолог

Чланови Управног одбора:

 1. Бојана Илишевић (председница)
 2. Зоран Бјекић
 3. Јан Ломен
 4. Валериа Потфај Фабиан
 5. Ана Шимовичова

Чланови Надзорног одбора:

 1. Небојша Марушић (председник)
 2. Соња Ђуриш
 3. Анђелкађ Савуљић