Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 16.12.2021. godine potpisao Ugovor o sprovođenju programa „Moja prva plata“, sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje Filijala Novi Sad, puteg kojeg je radno angažovao stručnog radnika, socijalnog radnika, na radno mesto voditelј slučaja za period od devet meseci.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavlјanja pripravničkog staža, odnosno praksu u cilju sticanja znanja, veština i komeptencija za rad. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.