Сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад

Сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад

Дана 13.04.2024. године релизована је сарадња Баптистичке цркве из Бачког Петровца и Центра за социјални рад општине Бачки Петровац. Група омладинаца Баптистичке цркве у Лученцу, Словачка Република је старијем једночланом домачинству, материјално угроженом својим...
У заједништву заједнице  је снага

У заједништву заједнице је снага

На иницијативу удрижења жена из Кулпина, центар за социјални рад се укључио у акцију хуманитарног каратера. Наиме удружење је организовало  и у току фебруара хуманитарни базар на којем су продавали своје рукотворине и кулинарске специјалитете. На предлог центра...
ДАРИВАЊЕ  У  ВРЕМЕ  ПРАЗНИКА

ДАРИВАЊЕ У ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

На позив друштвeнe фejзбук групe „Mame Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“ центар за социјални рад у сарадњи са ООЦК Бачки Петровац је учестваво у подели празничних пакетића за децу из материјално угрожених породица и деци без родитељског старања. Укупно је обезбеђено и...
У заједништву заједнице  је снага

Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

У циљу зaдoвoљeњa eгзистeнциjaлних пoтрeбa кao пoдршкa и пoмoћ пoрoдицaмa зa прeвaзилaжeњe прeдстojeћeг зимскoг пeриoдa Цeнтaр зa сoциjaлни рaд oпштинe Бaчки Пeтрoвaц je током дeцeмбрa  рeaлизoвao веж традиционалну акцију, дoдeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи. Циљнe...
У заједништву заједнице  је снага

Сарадња центра за социјални рад са медијима

Анализом рада  претходних година центар за социјални рад је утврдио потребу и значај да о свом раду, поступањима и надлежностима информише јавност путем медија, како писаних тако и електронских. Према претходно сачињеном Плану сарадње са медијима  у...
У заједништву заједнице  је снага

ПОРОДИЦЕ СА ДЕЦОМ ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ФОКУСУ ЗАЈЕДНИЦЕ

Центар за социјални рад у сарадњи са локалном самоуправом је током октобра релализовао две акције материјалне подршке породицама са децом из система социјалне заштите.  Деци из породица корисника права на новчану социјалну помоћ је препозната потреба за подршком...
У заједништву заједнице  је снага

Сарадња центра за социјални рад и купалишта у Општини Бачки Петровац

И ове године иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2023.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на додатак за негу и помоћ другог лица,...
У заједништву заједнице  је снага

Сарадња Центра за социјалани рад и ООЦК Бачки Петровац

Центар за социјални рад и ООЦК Бачки Петровац у току јуна поделили су социјално угроженим породицама, корисницима новчане социјалне помоћи, корисницима права на додатак за помоћ и негу другог лица који су то право остварили преко социјалне заштите и корисницима...
У заједништву заједнице  је снага

Јединствено управно место – ефикасније остваривање права из области социјалне заштите

Центар за социјални рад општине Бачки Петртовац је дана 14.06.2023. године потписао споразуме  о заједничком поступању ради ефикаснијег остваривања права из области социјалне заштите кроз формирање јединствениог управног места, са Општинском управом Бачки...