ДАРИВАЊЕ  У  ВРЕМЕ  ПРАЗНИКА

ДАРИВАЊЕ У ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

На позив друштвeнe фejзбук групe „Mame Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“ центар за социјални рад у сарадњи са ООЦК Бачки Петровац је учестваво у подели празничних пакетића за децу из материјално угрожених породица и деци без родитељског старања. Укупно је обезбеђено и...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

У циљу зaдoвoљeњa eгзистeнциjaлних пoтрeбa кao пoдршкa и пoмoћ пoрoдицaмa зa прeвaзилaжeњe прeдстojeћeг зимскoг пeриoдa Цeнтaр зa сoциjaлни рaд oпштинe Бaчки Пeтрoвaц je током дeцeмбрa  рeaлизoвao веж традиционалну акцију, дoдeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи. Циљнe...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

Сарадња центра за социјални рад са медијима

Анализом рада  претходних година центар за социјални рад је утврдио потребу и значај да о свом раду, поступањима и надлежностима информише јавност путем медија, како писаних тако и електронских. Према претходно сачињеном Плану сарадње са медијима  у...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

ПОРОДИЦЕ СА ДЕЦОМ ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ФОКУСУ ЗАЈЕДНИЦЕ

Центар за социјални рад у сарадњи са локалном самоуправом је током октобра релализовао две акције материјалне подршке породицама са децом из система социјалне заштите.  Деци из породица корисника права на новчану социјалну помоћ је препозната потреба за подршком...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

Сарадња центра за социјални рад и купалишта у Општини Бачки Петровац

И ове године иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2023.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на додатак за негу и помоћ другог лица,...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

Сарадња Центра за социјалани рад и ООЦК Бачки Петровац

Центар за социјални рад и ООЦК Бачки Петровац у току јуна поделили су социјално угроженим породицама, корисницима новчане социјалне помоћи, корисницима права на додатак за помоћ и негу другог лица који су то право остварили преко социјалне заштите и корисницима...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

Јединствено управно место – ефикасније остваривање права из области социјалне заштите

Центар за социјални рад општине Бачки Петртовац је дана 14.06.2023. године потписао споразуме  о заједничком поступању ради ефикаснијег остваривања права из области социјалне заштите кроз формирање јединствениог управног места, са Општинском управом Бачки...
Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Dana, 05.06.2023. godine centar za socijalni rad je uručio materijalnu pomoć Sigurnoj ženskoj kući u Novom Sadu u vidu sredstava za higijenu, slatkiša, odevnih predmeta, obuće i dugih svakodnevnih stvari za zadovolјenje osnovnih potreba odraslih i dece. Donacija je...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

СОЛИДАРНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ 2

На иницијативу грађана Кулпина успостављена је сарадња са центром за социјални рад са циљем подршке старачким самачким породицма за превазилажење предстојећег зимског периода. На хуманитарном бођићном Базару који је одржан 23. 12. 2022. године у центру Кулпина,...
Топлији домови материјално угрожених породица у општини Бачки Петровац

ХУМАНОСТ У ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

На позив друштвeнe фejзбук групe „Mame Petrovčanky – Maмe Пeтрoвчaнкe“ центар за социјални рад у сарадњи са ООЦК Бачки Петровац је учестваво у подели празничних пакетића за децу из материјално угрожених породица и деци без родитељског старања. Укупно је обезбеђено и...