Центар за социјални рад општине Бачки Петртовац је дана 14.06.2023. године потписао споразуме  о заједничком поступању ради ефикаснијег остваривања права из области социјалне заштите кроз формирање јединствениог управног места, са Општинском управом Бачки Петровац,  ЈКП „Комуналац из Бачког Петровца и ДОО „Глоаквалис“ из Гложана у циљу повезивања административних поступака за остваривање права  на новчану социјалну помоћ , права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  и права на остваривање статуса енергетски зашзиченог купца, као и повезивање административних поступака остваривања права на новчану социјалну помоћ и права   на субвенционисање цена комуналних услуга.  Овако организовани административни поступак омогућа грађанима општине Бачки Петровац да брже, ефикасније и  једноставније остварују  права из области социјалне заштите.