И ове године на иницијативу центра за социјални рад општине Бачки Петровац да се током летње сезоне 2024.г. омогући бесплатно коришћење купалишта у општини Бачки Петровац за породице са децом са сметњама у развоју, корисници права на увећани додатак за негу и помоћ другог лица, / деца и омладина до 26 година/ прихватила су  општинска купалишта. Купалишта „Оаза“ МБ Гложан и ПД“Маглић“ Базени  породице могу да користе током  летње сезоне. Акцијом је обухваћено 32 породице, односно 57 њихових чланова.

Наше мало њима значи много, хвала на показаном друштвено одговорном пословању и препознавању значаја потребе подршке  породицама. Центар за социјални рад ће и даље својим иницијативама и предлозима развијати  солидарност и  алтруизам  у својој  локалној заједници.