Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

ARCHÍV

 

Urobiť z neviditeľného viditeľným

30.nov 2019 – V Petrovci: Okrúhly stôl o násilí v rodine a v školách
22.aug 2019 – BÁČSKY PETROVEC: Návšteva ministra
27.mar 2017 – Sociálne stredisko v Petrovci prezentovalo novú službu
20.nov 2017 – Trojdňový seminár Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci
12.okt 2017 – Výstava obrazov a skulptúr Dragana Jadrića v Maglići
14.dec 2016 – Vianoce bez Vianoc, ale… 
12.dec 2016 – [VIDEO] Ohrev ako vianočný darček sociálne znevýhodneným rodinám v Báčskopetrovskej obci, vzdelanie ako východisko z materiálnej závislosti 
28.nov 2016 – TLAČOVKA V PETROVCI: 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách 
15.mar 2013 – Pestúnska starostlivosť