Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V Stredisku  pre  sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec výkon  prác sa organizuje v rámci jednej organizačnej  jednotky, ktorú tvoria všetci odborníci, pracujúci  na vedení prípadu a správno-právnych  úkonoch.

V stredisku sa  utvárajú stále a občasné odborné telesá:

 • kolégium služby
 • stála komisia opatrovníckeho orgánu
 • odborný tím

v.p. Riaditeľa:

Biljana Drakulić, diplomovaná psychologička

Členovia správnej rady:

 1. Bojana Ilišević (predsedníčka)
 2. Zoran Bjekić
 3. Jan Lomen
 4. Valéria Potfaj Fabian
 5. Ana Šimovičova

Členovia  dozornej rady:

 1. Nebojša Marušić (predseda)
 2. Sonja Đuriš
 3. Anđelkađ Savuljić