Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Kontakt

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec
Národnej revolúcie 7,
Báčsky Petrovec

Tel. 021/2280-057
Pracovný čas: 7.00-14.30

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs