Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

U zajedništvu zajednice  je snaga

U zajedništvu zajednice je snaga

Na inicijativu udriženja žena iz Kulpina, centar za socijalni rad se uključio u akciju humanitarnog karatera. Naime udruženje je organizovalo  i u toku februara humanitarni bazar na kojem su prodavali svoje rukotvorine i kulinarske specijalitete. Na predlog...
DARIVANjE  U  VREME  PRAZNIKA

DARIVANjE U VREME PRAZNIKA

Na poziv društvene fejzbuk grupe „Mame Petrovčanky – Mame Petrovčanke“ centar za socijalni rad u saradnji sa OOCK Bački Petrovac je učestvavo u podeli prazničnih paketića za decu iz materijalno ugroženih porodica i deci bez roditeljskog staranja. Ukupno je obezbeđeno...
U zajedništvu zajednice  je snaga

Saradnja centra za socijalni rad sa medijima

Analizom rada  prethodnih godina centar za socijalni rad je utvrdio potrebu i značaj da o svom radu, postupanjima i nadležnostima informiše javnost putem medija, kako pisanih tako i elektronskih. Prema prethodno sačinjenom Planu saradnje sa medijima  u...
U zajedništvu zajednice  je snaga

PORODICE SA DECOM IZ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FOKUSU ZAJEDNICE

Centar za socijalni rad u saradnji sa lokalnom samoupravom je tokom oktobra relalizovao dve akcije materijalne podrške porodicama sa decom iz sistema socijalne zaštite.  Deci iz porodica korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć je prepoznata potreba za podrškom...
U zajedništvu zajednice  je snaga

Saradnja Centra za socijalani rad i OOCK Bački Petrovac

Centar za socijalni rad i OOCK Bački Petrovac u toku juna podelili su socijalno ugroženim porodicama, korisnicima novčane socijalne pomoći, korisnicima prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji su to pravo ostvarili preko socijalne zaštite i korisnicima...