Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 19.10.2020 Stredisko pre sociálnu prácu  v spolupráci s Obcou  Báčsky Petrovec a službou pre opateru a pomoc v dome realizovalo akciu v rámci zaznamenávania mesiaca úcty k starším. Predsedníčka obce Jasna Šprochová, riaditeľka  strediska  Biljana Drakulić a koordinátor služby  Nemanja Tolimir navštívili  domácnosti najstarších spoluobčanov vo všetkých osadách našej obce.

Témy rozhovoru boli rôznorodé, evokovali sa udalosti z ich životov, rozprávalo sa o možnej starostlivosti o starších občanov zo strany členov rodiny, lokálneho spoločenstva a spoločnosti vôbec, o poskytovaní služby pre opateru a pomoc v dome, ktorú niektorí už roky užívajú a o iných témach.  Rozhovorov sa  zúčastnili  aj  členovia  rodiny, ktorí sa o nich starajú. Predsedníčka  obce Jasna Šprochová  a služba  pre starostlivosť o starých a chronicky chorých našej obce odovzdali starším občanom priliehavé darčeky.  Do akcie sa zapojilo aj Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY, v mene ktorých darčeky odovzdala riaditeľka strediska. Ďakujem  rodinám, že otvorili dvere svojho domu a umožnili nám, aby sme aspoň chvíľku venovali pozornosť tým, ktorí svojou prácou a spoločenským angažovaním v uplynulom období svojho života  prispeli k rozvoju našej spoločnosti.