Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 29.11.2019 v malej  sieni obce Báčsky Petrovec sa konal okrúhly stôl pod názvom Procedúry a konania rôznych sektorov  v lokálnom spoločenstve  vzhľadom  na  problematiku násilia v  rodine a násilia  medzi rovesníkmi, ktorý je súčasťou väčšieho projektu  pod  názvom  Rozvíjanie a  zlepšenie  služieb  manželskej  a  rodinnej poradne Rodinka, ktorý  podporila  Obec Báčsky Petrovec a Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.

Okrúhly stôl má za cieľ senzibilizáciu profesionálov na tému diskriminácie a násilia v rodine a násilia medzi rovesníkmi, posilňovanie spolupráce inštitúcií lokálnych  aktérov v zamedzovaní  násilia v rodine a násilia medzi rovesníkmi; informovanosť všetkých účastníkov okrúhleho stola o procedúrach iných služieb (polície, obecnej prokuratúry,  zdravotníctva,  základných škôl, lokálnej rady pre rodovú rovnosť…) ako kľúčových aktérov v sociálnom spoločenstve v prevencii, zamedzovaní násilia v rodine a násilia medzi rovesníkmi;  zoznámenie sa s problémami/ťažkosťami v každej inštitúcii/službe a výmena konkrétnych návrhov predstaviteľov inštitúcií, ktoré sú príslušné riešiť prípady rodinného násilia/násilia  medzi rovesníkmi.

Účastníkmi v práci okrúhleho stola boli predstavitelia všetkých sektorov v obci Báčsky Petrovec, ktorí svojou prácou účinkujú v ochrane obetí, a to  polícia, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálna ochrana a predstavitelia  obecnej prokuratúry, predstavitelia stredísk pre sociálnu prácu Báčska Palanka, Báč, Vrbas.

Po prezentovaní práce svojho  sektoru a diskusie účastníci okrúhleho stola uzavreli, že sa ním prispelo k zlepšeniu obrazu o spoločnom cieli v procese ochrany obete, ale i prevencie javov v spoločnosti; že sa získal lepší  prehľad o základných úlohách iných sektorov, ich profesionálneho záväzku, obmedzenia a spôsoboch pôsobenia; význam konzultácií medzi sektormi, význam spätných informácií a písaných  činností.

Okrúhly stôl bol usporiadaný aj ako  aktivita v zaznamenávaní 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému  na ženách.