Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu  Obce Báčsky Petrovec v priebehu decembra realizovalo  udelenie  jednorazovej  peňažnej pomoci rodinám s deťmi, starobným, osamelým domácnostiam bez rodinnej podpory, s cieľom  uspokojenia existenčných  potrieb, ako podpora a pomoc rodinám  na prekonanie  nadchádzajúceho zimného obdobia. Rodiny,  na ktoré  sa vzťahuje akcia, nachádzajú sa v systéme sociálnej ochrany  prostredníctvom  uskutočnenia práv  na peňažnú sociálnu pomoc.

V akcii je zahrnutých  65 rodín, 42 rodín s deťmi a 23 starobných rodín bez rodinnej podpory, pričom sú pre  každú rodinu určená prostriedky vo výške  5.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu v sume 325 tisíc sú plánované a zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.