Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Počas Medzinárodného belehradského veľtrhu kníh jedna  z inovačných a afirmatívnych aktivít Ministerstva  pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky je veľtrh  J=DNAKI,  ktorý  má za cieľ na jedinečný spôsob, na jednom mieste a pod istým  heslom   predstaviť  výsledky a príklady dobrej praxe založenej na prístupe tomu, že sú všetky občania  rovnakí. Na pozvanie  Biljany  Baroševićová, námestníčky  ministra –  Sektora pre ochranu osôb s invaliditou, Obec Báčsky Petrovec dňa 24.10.2019 na veľtrhu  J=DNAKI prezentovala sektor sociálnej ochrany vo svojom spoločenstve.

Prezentáciu aktivít z oblasti  sociálnej ochrany s osobitným prízvukom  na aktivitu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec a Združenia rodičov  osôb s osobitnými potrebami MY viedli riaditeľka strediska Biljana Drakulićová a vychovávateľka v združení Daniela Legíňová Sabová. Prezentáciu sledovali predstavitelia lokálnej samosprávy, námestník predsedu obce pre šport a spoločenské činnosti Srđan Stojanović, odborné pracovníčky  strediska, členovia Združenia  rodičov osôb s osobitnými potrebami MY,  ich príbuzní, predstavitelia OOČK, predstavitelia združenia  dôchodcov a invalidov práce a osobní sprievodcovia detí s vývinovými poruchami.

Stredisko pre sociálnu prácu  na výzvu Komory  sociálnej ochrany a v spolupráci so združeniami  v obci  pripravilo prezentačný materiál, ktorý  bol  v priebehu veľtrhu vystavený na stánku Komory sociálnej ochrany a mohli si ho pozrieť návštevníci veľtrhu.