Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu práce Obce Báčsky Petrovec dňa 03.10.2017 v rámci procesu vypracovania Mapy cesty pre zamedzenie detskej práce, vrátane ja najhorších foriem, ktoré začala Medzinárodná organizácia práce v spolupráci s Ministerstvom práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych vecí, zúčastnilo sa na konzultáciách v tvare výmeny skúseností s cieľom lepšieho zváženia toho, či a do akej miery sa profesionáli stretávajú s javom zneužitia detskej práce, vrátane aj najhorších foriem. Prezentáciu situácie v obci Báčsky Petrovec, keď ide o danú tému, podala pedagogička strediska Milana Landup.

V Obci Báčsky Petrovec je utvorený osobitný tím odborníkov zaoberajúcich sa javom týrania a zanedbávania detí, najmä zneužívania detí, ktoré žijú a pracujú na ulici a tvoria ho predstaviteľ domu zdravia, predstaviteľ policajnej stanice a predstaviteľ orgánov opatrovníctva – Strediska sociálnej práce. Na základe údajov, ktoré má k dispozícii tím za posledné tri roky ako funguje, nie je zaznamenaný jav zneužitia práce detí na území obce Báčsky Petrovec.