Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Spolupráca Nadácie Tijane Jurić a Strediska pre  sociálnu prácu Obce  Báčsky Petrovec pokračuje prostredníctvom   usporiadania  tribúny  na tému Ukradnutá bezpečnosť – digitálne násilie, ktorá sa  13.02.2019 konala na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom  a na  Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Tribúna je venovaná žiakom základných a stredných škôl s cieľom prevencie a zvýšenia bezpečnosti v nebezpečných situáciách, ktoré číhajú v škole, na ulici a zvlášť na internete. Preventívnou akciou  v tvare prednášok  zahrnutí  sú  žiaci  prvého  až  štvrtého ročníka gymnázia  a žiaci  siedmeho a ôsmeho  ročníka základnej školy. V priebehu februára prednášky si vypočujú aj siedmaci a ôsmaci  základných škôl  v Kulpíne, Maglići a v Hložanoch.  Tribúna  rovnakého obsahu, ktorá bola určená  pre rodičov a iné osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo vo svojom každodennom  živote zaoberajú  starostlivosťou  o deti a ich  bezpečnosťou, sa konala  v novembri 2018.