Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V piatok 2. decembra 2016 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 18.00 hodine sa konala tribúna v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách pod názvom NÁSILIE JE ZLOČIN – PRIHLÁSTE HO! Organizátor tejto tribúny bola Rada pre rodovú rovnosť Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Pokrajinským ústavom pre rodovú rovnosť. 

Cieľom kampane je informovať ženy o spôsoboch ochrany pred násilím (s dôrazom na marginalizované skupiny žien, ako sú Rómky a ženy s invaliditou) a posilnenie lokálnych kapacít pre adekvátnejšie poskytovanie podpory ženám, ktoré trpia násilie.

Účastníci tribúny boli riaditeľka Diana Milović z Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť, Biljana Stepanov zo Strediska pre podporu žien Kikinda, Ivana Zelić, dlhoročná aktivistka a koordinátorka SOS siete Vojvodiny, Rajko Vukosavljević, verejný obžalobca zo Základného úradu verejného obžalobcu Nový Sad, úradujúca riaditeľka Biljana Drakulić zo Strediska pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec a námestník náčelníka polície v Báčskom Petrovci Ivan Radosavljević.

Na začiatku tribúny prítomnách oslovil predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý zdôraznil, že je násilie na ženách veľký problém našej spoločnosti, ktorý nesmieme ignorovať a zanedbávať a len na takýto spôsob, ako je organizovanie tribún tohto druhu, obrátime pozornosť a podnietime všetky ženy, ktoré trpia násilie, že o svojom probléme nemajú mlčať. Tiež uviedol, že lokálna samospráva má výbornú spoluprácu so Strediskom pre sociálnu prácu a políciou v Báčskom Petrovci, keď ide o tieto témy. Zároveň pripomenul, že Obec Báčsky Petrovec patrí medzi sedem obcí vo Vojvodine, ktoré organizujú takýto druh tribúny.