Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Medzinárodný  deň duševného zdravia, ktorý prebieha 10. októbra,  Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec zaznamená usporiadaním tribúny pod názvom  Duševné zdravia pre všetkých, ktorá sa uskutoční 10.10.2019 v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 17.00 hodine.

Cieľ tribúny je propagovanie preventívnych mentálno-hygienických zásad života; senzitizácia  širšej verejnosti a relevantných duševných činiteľov pre problémy rodiny či jednotlivca a možné  systémové odpovede, zoznámenie s lokálnymi servismi a službami podpory osôb s psychickými ťažkosťami, zvyšovanie povedomia účastníkov vzhľadom na  aktívne pôsobenie a účasť v spoločnosti, prezentácia ľudských práv a upevňovanie povedomia občanov o ľudských právach osôb s porušeným duševným zdravím,  rozvíjanie a upevňovanie siete podpory v lokálnom spoločenstve.

Povolávame Vás zúčastniť sa tribúny.

                Pestuj si a miluj svoje duševné zdravie.