Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

S cieľom uspokojenia existenčných potrieb ako podporu a pomoc rodinám na prekonanie nadchádzajúceho zimného obdobia Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v priebehu decembra realizovalo udelenie jednorazovej  peňažnej pomoci.

Cieľové skupiny užívateľov sú rodiny s deťmi, starobné osamelé domácnosti bez rodinnej podpory, jednočlenné rodiny, ktorým je konštatovaná  práceneschopnosť v dôsledku choroby a nemajú podporu zo strany iného člena domácnosti a rodiny, ktoré sú užívatelia práva na komunálne subvencie. Rodiny, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú v systéme sociálnej ochrany cez realizáciu práva na peňažnú sociálnu pomoc a práva na komunálne subvencie.  Akcia sa týka  66 rodín, a to   24 rodín s deťmi, 23 rodín osamelých starobných domácností  bez rodinnej podpory,  3 jednočlenných rodín, ktorým je konštatovaná  práceneschopnosť v dôsledku choroby a nemajú podporu zo strany iného člena domácnosti a  16 rodín, ktoré uskutočnili  právo na  komunálne subvencie na základe najnižšieho dôchodku. Pre jednu rodinu určená bola suma vo výške 6.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu v sume 396.000,00 dinárov boli plánované a zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.