Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V snahe uspokojiť existenčné potreby, ako podpora a pomoc rodinám na prekonanie nadchádzajúceho zimného obdobia, Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v dňoch 18. a 19. decembra realizovalo jednorazovú peňažnú pomoc.
K cieľovým skupinám užívateľov aj toho roku patrili rodiny s deťmi, starobné osamelé domácnosti bez rodinnej podpory, jednočlenné rodiny, ktorým je zistená práceneschopnosť v dôsledku choroby a ktoré nemajú podporu zo strany iného člena domácnosti. Rodiny zapojené do akcie patria do systému sociálnej ochrany na základe uskutočneného práva na peňažnú sociálnu pomoc. Toto právo využíva 59 rodín, 30 rodín s deťmi, 21 osamelých rodín, starobných domácností bez rodinnej podpory, 8 jednočlenných rodín, ktorým je zistení práceneschopnosť a ktoré nemajú podporu iného člena domácnosti. Pre jednu domácnosť určené boli prostriedky v sume 5.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu v sume 295.000,00 boli plánované a zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.