Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Na výzvu Pokrajinského  ústavu pre  sociálnu ochranu dňa 12.12.2019 v hoteli Sheraton v Novom Sade  Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec prezentovalo svoje  aktivity a prácu na konferencii Prezentácia dobrej praxe: informovanie občanov/občianok o právach a službách v systéme sociálnej ochrany.

Okrem strediska z Báčskeho Petrovca svoje aktivity  predstavili strediská obcí Stará Pazova, Vršac, Nový  Sad a Apatin. Riaditeľka strediska Biljana Drakulićová vo svojej prezentácii  osobitne zdôraznila dôležitosť  komunikácie ako všestranného a stáleho procesu,  ktorým sa  ustanovizne sociálnej  práce otvorené voči  iným  inštitúciám, službám a jednotlivcom. Zvlášť poukázala na priamy kontakt s občanmi  v procese  informovanosti, ktorý je forma komunikácie, ktorú stredisko často uplatňuje vo svojej práci, na  význam lokálnych médií v informovaní a na používanie nových informačných technológií (internet, webová stránka a pod.). Konferencia dospela k záveru, že úlohou stredísk  pre sociálnu prácu je i naďalej aktívne  a v kontinuite informovať  občanov/občianky lokálneho  spoločenstva o právach a službách z oblasti  sociálnej ochrany  prostredníctvom  rôznych foriem a spôsobov  prenosu odkazov a informácií.