Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V utorok  19. marca 2019  usporiadané boli dielne pre  žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl v Hložanoch, Kulpíne a Maglići na tému  Ukradnutá bezpečnosť – digitálne násilie. Edukáciu realizovala Nadácia Tijany Jurić zo Subotice.

Týmito dielňami sa ukončila akcia práce so žiakmi  základných škôl a gymnázia v obci Báčsky Petrovec, ako i s rodičmi, odbornou verejnosťou a všetkými osobami, ktoré sa na priamy alebo nepriamy spôsob  starajú o naše deti. Stredisko pre  sociálnu prácu  v nadviazanej  spolupráci s nadáciou bude  pokračovať aj v ďalšom období prostredníctvom spracovania tém, ktoré  sú významné pre  spoznanie nebezpečných situácií, s ktorými sa  deti a mladí stretajú vo svojom dospievaní a ktoré umožnia  naučiť sa  ako sa  vyhnúť  riziku alebo ho znížiť.  Ďakujem všetkých účastníkom tejto  akcie.