Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu obce  Báčsky Petrovec nadviazalo spoluprácu s aquaparkom Petroland  v Báčskom Petrovci zabezpečením užívania jeho obsahov zdarma pre užívateľov ustanovizní sociálnej ochrany. Ustanovizne  sociálnej ochrany,  obsiahnuté uvedenou spoluprácou, sú dlhoroční spolupracovníci strediska a účastníci  tradičných aktivít  strediska pod názvom  Keď sa neviditeľní stanú viditeľnými, a to domovy  z miest Stari Lec, Čurug,  Stara Moravica, Veternik a Novi Bečej.

Kamarátenie  užívateľov a ich odborných spolupracovníkov v trochu odlišnom prostredí  urobilo ich každodenný život iným. Stredisko pre sociálnu  prácu prejavuje vďaku za porozumenie a nadviazanie spolupráce kolektívu aquaparku, najmä riaditeľke  Zuzane  Michálikovej. Veríme, že je  toto začiatok spolupráce,  ktorá bude pokračovať aj v ďalších rokoch.