Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec vo svojej akcii zameranej na zvýšenie  bezpečnosti detí prostredníctvom rozdelenia detských autosedačiek,  zaobstarala autosedačku pre potreby Strediska pre sociálnu prácu.

Prostriedky sa zabezpečili prostredníctvom Obecného fondu pre bezpečnosť cestnej premávky zo zaplatených  peňažných trestov za priestupky v premávke. V mene rady detské autosedačky odovzdal stredisku člen rady  Nebojša Stojisavljević. Kolektív Strediska pre sociálnu prácu úprimne ďakuje za spoluprácu.