Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec a skupiny na spoločenskej sieti Facebook Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke  pokračuje aj tohto roku.

Podľa zistených aktuálnych potrieb detí zo strany  pracovníkov strediska,  „mamy“ zabezpečili školské potreby – zošity, perečníky, ceruzy, fixky, školské tašky, farbičky a iné, ktoré počas septembra odovzdajú deťom školského veku z materiálne ohrozených rodín.  Mamy –  spoločenská skupina počas celého roka spolupracuje so  strediskom pre sociálnu prácu a v súlade so zistenými potrebami detí zabezpečuje pomoc.  Rozvíjanie  humanitárneho a altruistického povedomia jednotlivca a  spoločnosti je jeden z prioritných cieľov strediska pre sociálnu prácu. Ďakujeme „mamám“ za príspevok v uskutočnení uvedeného cieľa.  Aktivity v rámci ďalšej spolupráce sú už definované – vybavenie  detského kútika pre jedného  prváka. Stredisko pre sociálnu prácu ďakuje všetkým, ktorí prispeli k tejto  peknej akcii.

Vďaka všetkým.

Kolektív Strediska pre sociálnu prácu

obce Báčsky Petrovec.