Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V organizácii Strediska pre sociálnu prácu v období 17. až 19. novembra 2017 v miestnostiach Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehalo akreditované školenie pre služby sociálnej  ochrany – osobný sprievodca dieťaťa. Školenia sa zúčastnili osobní sprievodcovia, ktorí poskytujú službu,  osoby, ktoré by v ďalšom  období mohli byť  angažované ako osobní sprievodcovia, predstavitelia všetkých úrovní vzdelávacieho systému, ako sú  škôlka, základné školy a stredná škola,  predstavitelia  Interrezortnej komisie Obce Báčsky Petrovec, odborní pracovníci  Strediska pre sociálnu prácu, koordinátor služby sociálnej ochrany Domáca  ošetrovateľská starostlivosť a pomoc v domácnosti a rodičia detí / žiakov, ktorí užívajú službu osobného sprievodcu.

Školenie sa realizovalo s cieľom  zlepšiť a pozdvihnúť kvalitu  poskytovania služieb a zosúladiť  očakávania všetkých aktérov  služby. Prostriedky na túto aktivitu  zabezpečila Obec Báčsky Petrovec.