Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 26.07.2019  v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila  prípadová konferencia v spolupráci so Združením Rómov Novi Bečej – SOS telefón v jazykoch  národnostných menšín a v rámci projektu  Integrovaná odpoveď  na násilie na ženách v Republike Srbsko – II. fáza,  podporeného vládou  Republiky Srbsko  s pomocou Švédskej rozvojovej agentúry.

Cieľ konferencie  bol, aby sa na jednom mieste zoskupili  vyškolení profesionáli  pre prácu  s obeťami násilia zo všetkých  relevantných inštitúcií a podnietili  koordinovanú, spoločnú a včasnú akciu lokálneho spoločenstva. Tiež sa hovorilo aj o možnostiach zabezpečenia  dodatočnej pomoci a podpory zo strany  predstaviteľov združenia obetí rodinného násilia, v súvislosti s ktorým je organizovaná  prípadová konferencia. Na konferencii boli prítomné predstaviteľky  uvedeného združenia a odborné pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec.

Predstaviteľky združenia priniesli propagačný materiál vo forme letákov a edukačnú literatúru, ktorá je k dispozícii v miestnostiach  Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec všetkým  zainteresovaným občanom.