Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu pokračuje  v tradícii zaznamenávania Medzinárodného dňa rodiny organizovaním  odborných aktivít. Tentoraz usporiadalo okrúhly stôl na tému Výzvy modernej rodiny – multisektorový pohľad, ktorý sa uskutočnil v malej sieni Obce Báčsky Petrovec.

Zúčastnili sa ho predstaviteľky vzdelávania, pedagogičky  Milana Landup a Adrijana Čirić,  zdravotníctva Dr. Tatiana Vujačićová, v mene združenia Objatie Katarína Plachtinská, predstaviteľka Rady pre rodovú rovnosť obce Báčsky Petrovec Viera Miškovicová, psychologička Strediska pre sociálnu prácu Milka Grbić a administrátorka spoločenskej skupiny Mamy Petrovčanky Hana Pavlova. Okrúhly stôl viedla a moderovala Valéria Potfaj Fabjan. Po predložení  odborných názorov a diskusii, účastníčky uzavreli, že aj naďalej treba rozvíjať  jestvujúce služby pre rodinu a uvádzať nové, zveľaďovať  medzisektorovú  spoluprácu, konkretizovať ju  prostredníctvom  rôznych aktivít a výmenou poznatkov s cieľom poskytnúť podporu a pomoc rodine v prekonávaní výzev, s ktorými sa stretáva vo fázach svojho vývoja.