Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 08.04.2019 v miestnostiach Turistickej  organizácie obce Báčsky Petrovec odborné zamestnankyne  Strediska pre sociálnu  prácu a Manželskej a rodinnej poradne Rodinka Valéria Potfaj Fabian a Milka Grbić  zaznamenali  Medzinárodný deň Rómov. Pri tej príležitosti bola zorganizovaná dielňa na tému Manželstvá mladistvých – príčiny a následky, ktorej cieľ bol zvýšenie  povedomia  rómskych a nerómskych rodín o tom akú hodnotu majú detí, o práve dievčat vzdelávať sa bez diskriminácie, o práve  dievčat  na ochranu pred skorým manželstvom  a  jeho  škodlivých následkoch. Dielne, ktorej sa zúčastnili rodičia a deti vyššieho  veku, prebiehala v príjemnom ovzduší, za aktívnej účasti a interakcie.

Poradňa pre  manželstvo a rodinu bude aj ďalej pokračovať vo svojich aktivitách prostredníctvom spracovania tém, ktoré sú  dôležité  pre občanov nášho spoločenstva.

V Báčskom Petrovci dňa 09.04.2019

                                                                                    Dielňu realizovali:
                                                                                    Valéria Potfaj Fabian, pedagogička
                                                                                    Milka Grbić, psychologička