Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 25.09.2019  v miestnostiach Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec  sa uskutočnil  set dielní s cieľom  posilnenia  rodičovskej a partnerskej úlohy a informovania o rozpoznateľnosti rozvojových výzev / fáz každej rodiny.

Témy  dielne sa získali na základe výsledkov výskumu realizovaného v rámci projektu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec pod názvom  Vývoj a zlepšenie služieb  Manželskej a rodinnej poradne RODINKA, podporeného zo strany  Obce Báčsky  Petrovec a Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť. Cieľom  ankety   bolo  zabezpečiť aktívnu účasť občanov v plánovaní  preventívnych  programov a tém v súlade s ich potrebami.  Zozbierané údaje usmernili plánovanie a organizovanie prvých dvoch tém, ktoré boli najzaujímavejšie pre občanov. Prvá znela Fázy a výzvy životných cyklov – dielňa, v rámci ktorej sa poukázalo, že  rodinný život  prebieha  prostredníctvom špecifických rozvojových fáz  a každá rozvojová fáza rodinného systému má svoje úlohy a výzvy, ktoré rodina musí riešiť a uspokojiť, aby funkčne prešla na  ďalšiu  fázu životného cyklu  a druhá téma  mala názov  MY/JA ako rodič a MY/JA ako partner  – dielňa, ktorej cieľom bolo  zlepšiť komunikáciu s partnerom a zmeny, ktoré rodičovstvo vnáša do  partnerského vzťahu a opačne. Dielne prebiehali pod dozorom zamestnankýň strediska pre sociálnu prácu Milky Grbićovej, psychologičky a Valérie Potfajovej Fabianovej, pedagogičky.   Prítomní navrhli, aby sa dielne zopakovali a zároveň rozšírili ich témy.