Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 03.10.2017 prebiehalo pracovné stretnutie s Ústavom pre sociálnu ochranu a Strediskom pre rodinné ubytovanie a adoptovanie, ktorého sa zúčastnili riaditeľka strediska Biljana Drakulić a Milka Grbić, psychologička, vedúca prípadu. Na zasadnutí boli prezentované údaje o deťoch, ktoré sú v systéme sociálnej ochrany v AP Vojvodine, štandardy a skúsenosti o poskytovaní služieb občasného rodinného ubytovania a model programu prípravy pre poskytovateľa služieb rodinného ubytovania. V obci Báčsky Petrovec je aktívnych šesť pestúnskych rodín, ktoré sa vo svojom dome starajú o jedenásť detí.

Dve pestúnske rodiny absolvovali školenie pre podporu detí a mládeže v krízových a traumatických situáciách, resp. pre služby urgentného pestúnstva a jedna z nich je tohto času aktívna. Rodinné ubytovanie pre dospelých a starých je služba, ktorú v nastávajúcom období treba rozvíjať, a zatiaľ je aktívna iba jedna rodina, v ktorej je ubytovaná jedna dospelá osoba. Dohodnuté bolo, že sa zintenzívnia aktivity späté s promóciou služieb rodinného ubytovania tak pre deti ako i pre dospelých a staré osoby.