Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

V súlade s Protokolom o spolupráci podpísaným 23.01.2017 medzi Strediskom pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec a Centrom pre rodinné ubytovanie a osvojenie Nový Sad v utorok 12.04.2017 prebiehalo pracovné stretnutie s pestúnskymi rodinami z Obce Báčsky Petrovec v súvislosti s prevzatím príslušnosti nad pestúnskymi rodinami. Stretnutie bolo usporiadané s cieľom vzájomného spoznania sa pestúnskych rodín so spolupracovníčkami pre pestúnstvo z CRUO, ktoré v nasledujúcom období, v súlade s protokolom, budú sledovať a podporovať pestúnske rodiny v ich práci. Stretnutia sa zúčastnili Ivana Koprivicová, riaditeľka CRUO Nový Sad, Vesna Aničićová, supervízorka so spolupracovníčkami a úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulićová so svojím tímom.

Stretnutie prebiehalo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.