Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Potrebujem pomoc v mojom dome – projekt bol realizovaný v roku 2012 a podporili ho Ministerstvo práce, zamestnávania a sociálnej politiky a Obec Báčsky Petrovec.

Trvanie projektu: 12 mesiacov

Hodnota projektu: 1.651.472,00 dinárov

Ciele projektu: poskytovanie dennej služby pomoc v dome vo všetkých osadách obce.