Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu v spolupráci s lokálnou samosprávou, Obcou Báčsky Petrovec,  v rámci Detského týždňa dňa 01.10.2018  realizovalo tradičnú akciu rozdelenia jednorazovej    peňažnej pomoci rodinám  so školopovinnými deťmi,  ktoré  uskutočňujú právo na peňažnú sociálnu pomoc v systéme sociálnej ochrany. Jednorazová peňažná pomoc pre jedno dieťa bola 4.000 dinárov a úhrnne ju dostalo 46 detí.  Na túto akciu z rozpočtu obce bolo vyčlenených 184.000 dinárov. Kolektív  Strediska pre sociálnu prácu a Obec  Báčsky Petrovec žiakom prajú úspešný školský rok.