Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, v rámci zaznamenávania Detského týždňa, dňa 06.10. 2016 deťom rodín, nositeľom práva na peňažnú sociálnu pomoc, boli udelené peňažné prostriedky ako podpora pre školenie detí. Každému dieťaťu, ktoré pravidelne navštevuje školu, a je ich úhrnne 67, bola odovzdaná peňažná pomoc vo výške 4.000 dinárov. S podporou lokálnej samosprávy Stredisko pre sociálnu prácu aj tohto roku z prostriedkov pre jednorazovú peňažnú pomoc vyčlenilo prostriedky pre deti. 

V rámci tohto podujatia prítomným sa prihovorili predseda obce Srđan Simić a úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulićová.