Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad   je  tokom septembra realizovao,  tradicionalnu akciju podele jednokratne novčane pomoći porodicama  sa decom školskog uzrasta koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć u sistemu socijalne zaštite. 

Jednokratna novčana pomoć po detetu je iznosila 5.000 dinara a dobilo ju je 37 dece. Za ovu akciju  izdvojeno je 185.000 dinara iz budžeta opštine. Ovaj vid podrške u opštini Bački Petrovac se realizuje unazad duži niz godina.   

Kolektiv centra za socijalni rad i opština Bački Petrovac učenicima  želi uspešnu školsku godinu.