Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v dňoch  20. a 21. decembra realizovalo  udelenie jednorazovej  peňažnej pomoci  s cieľom uspokojenia existenčných potrieb  ako podpora a pomoc rodinám pre ľahšie prekonanie  nadchádzajúceho  zimného obdobia. 

Cieľové skupiny užívateľov tohto roku boli  rodiny s deťmi, starobné domácnosti bez rodinnej podpory, jednočlenné  rodiny, ktorým je stanovená práceneschopnosť v dôsledku choroby a ktoré nemajú podporu zo strany niektorého iného člena domácnosti.  Rodiny, na ktoré sa akcia vzťahovala, patria do systému sociálnej ochrany prostredníctvom  uskutočneného  práva na peňažnú sociálnu pomoc. V akcii bolo zahrnutých 70 rodín, 40 rodín s deťmi, 21 starobných domácností bez rodinnej podpory, 9 jednočlenných práceneschopných rodín, ktoré nemajú  podporu niektorého  iného člena domácnosti. Pre jednu rodinu vyčlenená bola suma vo výške 5.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu, ktoré  vynášali 350.000,00 dinárov,  boli plánované a zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.