Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Dňa 23.01.2017 v miestnostiach Strediska pre sociálnu prácu konala sa pracovná schôdza úradujúcej riaditeľky strediska Biljany Drakulićovej a odborných pracovníkov, riaditeľky Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie v Novom Sade Ivanou Koprivicovou a supervízorkou centra Vesnou Aničićovou. Pri tejto príležitosti si navzájom vymenili skúsenosti v doterajšej práci a poukázali na aktivity, ktoré sa očakávajú v nasledujúcom období v rámci spolupráce týchto dvoch ustanovizní.

Založením Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie v roku 2014 splnili sa podmienky na uplatnenie Pravidiel o pestúnskej starostlivosti (Úradný vestník , č. 36/08) a v súlade s tým na zasadnutí bol oficiálne podpísaný Protokol o spolupráci medzi Centrom pre rodinné ubytovanie a osvojenie v Novom Sade a Strediskom pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec. Protokolom sa regulujú vzájomné práva a zodpovednosti ako i odborné procedúry v oblasti pestúnskej starostlivosti, v súlade s pozitívnymi predpismi. Vzájomná spolupráca je založená na zásadách: vzájomného uctievania skúseností a výmeny profesionálnych vedomostí odborníkov oboch ustanovizní; vzájomnej profesionálnej podpory v realizácii aktivít; transparentnosti všetkých aktivít z oblasti pestúnskej starostlivosti a rodinnej ochrany detí.