Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Stredisko pre sociálnu  prácu obce Báčsky Petrovec v roku 2022 je hostiteľom  realizácie aktivity Otvorená brána pestúnstva v organizácii  Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie Nový Sad. Táto aktivita je určená  pestúnskym rodinám z územia obcí Báčsky Petrovec, Báč,  Báčska Palanka, Titel a Vrbas.

Prostredníctvom osem dielní  v roku 2022 s rôznymi  aktuálnymi témami v dospievaní detí a mládeže obohacujú sa vedomosti a zručnosti  pestúnskych  rodín a poskytuje  sa podpora v ich každodennom živote v práci s deťmi, ktoré sú ubytované v rodinách. Dielne  budú prebiehať  v miestnostiach  klubu  Domu zdravia  Báčsky Petrovec. Dňa 3. marca 2022 sa uskutočnila dielňa na tému  Sebazranenie detí a mládeže, ktorú viedla Dr.sci. Jasmina  Marković.