Контакт тел: 021/2280-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Práca Strediska pre sociálnu prácu, počas núdzového stavu, bude organizovaná každý pracovný deň od 07.00 – 15.00 h.

Práca s klientmi bude organizovaná každý pracovný deň od 08.00 – 12.00 h.

Práca s klientmi bude organizovaná v prípadoch pozvania odborných pracovníkov a v núdzových prípadoch.

Všetky informácie týkajúce sa práce o právach klientov, nájdete na telefónnom čísle Strediska pre sociálnu prácu 021/780-057, každý pracovný deň od 07.00-15.00 h.

Okrem uvedeného čísla, k informáciám sa môžete dostať i na telefónne číslo 063 118 21 20  počas 24 h.