Контакт тел: 021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Vážení občania,

      Oboznamuje vás, že sa úkony prijímacej kancelárie Strediska pre sociálnu prácu, vedľa pravidelných úkonov v miestnostiach Strediska pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci, budú konať aj v ostatných osadách obce, оd mája 2021 r.
      Informácie o právach a službách, ktoré si môžete získať v oblasti sociálnej ochrany, budú vám sprístupnené aj vo Vašich osadách.

     S cieľom zabezpečiť voľný prístup k službám, stredisko svoju činnosť zorganizuje v priestoroch miestnych spoločenstiev Hložanoch, Maglići a v Kulpíne, a to nasledovne:

 – v Hložanoch: druhý pondelok v mesiaci od 08.00 do 15.00 h

 – v Maglići: druhú stredu v mesiaci od 08.00 do 15.00 h

 – v Kulpíne: druhý utorok v mesiaci od 08.00 do 15.00 h

 Dodatočné informácie môžete dostať na tel. číslo Strediska pre sociálnu prácu: 780-057.